אחרי שהפחתתי משמעותית במשקל סבלתי מכאבי גב.
באתי אל האיש הזה והוא עשה לי טיפול עשרת אלפים. יש לו שיטות שאין לאחרים וזה בדוק.
אין לכם זכות להתלונן על כאבי גב לפני שעברתם אצלו.